Меню
Колбаса по 2.20@Prostibozenka
смокчи, Грыгоровыч, смокчи. Те кто меняет свободу на кусок хлеба - не получат ни того, ни другого
https://censor.net.ua/news/3080820/rossiya_vedet_sebya_varvarski_po_otnosheniyu_k_belarusi_kak_budto_my_ih_vassaly_lukashenko