Меню
Прикарпатський національний університет,
Климишин Ольга Іванівна, кандидат психологічних наук ---
Я переконана, що набагато сильніше на формування адикгивної поведінки впливає збіднення духовного світу людини, аніж політична нестабільність, болісні соціально-економічні негаразди та культурні перетворення.
...настання ДУХОВНОГО ГОЛОДУ. Цей голод створює вакуум у тому нематеріальному ядрі людини, яке відрізняє її від тварини. А зяюча порожнеча притягає різноманітний духовний сурогат у вигляді різних пристрастей до алкоголю, наркотиків, ненаситного бажання сексуальних утіх. У процесі розвитку адикції людина поступово втрачає статус співтворця світу, із суб’єкта вона перетворюється на об’єкт впливу, узалежнений і закріпачений.
...висока духовність завжди була основою великих злетів і розцвіту цивілізацій.
В осмисленні категорії «людина» впродовж усієї історії становлення психологічного наукового знання гуманізм завжди настановляв на такий стиль мислення, який робить людське начало центральним, вирішальним, дивовижним, потужним, приділяв увагу глибинам і висотам людини, а матеріалізм замість зрозуміння людини виробив низку метафор про людину-машину, поведінкою якої можна керувати як підвладною потягам твариною.
Не раз чуємо: його, її змінили гроші, зіпсувала влада. Ці випробування дають можливість визначити, чи є в людини оте ДУХОВНЕ ОСЕРДЯ і наскільки воно здатне бути вершинним у ній. Це те, що залишає за нею право вибору між добром і злом. Ми щодня робимо цей вибір: ми боремося в межах своїх думок, учинків - складаємо екзамен на нашу людяність.
- - - - - - - - - -
 |  Немає коментарів